Каталог товарів

Офіційні правила акції «Літня знижка 40% на бруківку минулих колекцій ТМ «Avenue»
Офіційні правила акції «Літня знижка 40% на бруківку минулих колекцій ТМ «Avenue»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Літня знижка 40% на бруківку минулих колекцій ТМ «Avenue» (надалі за текстом - Правила)

 

1. Організатор, Виконавець Акції.

1.1. Організатором та Виконавцем акції «Літня знижка 40% на бруківку минулих колекцій ТМ «Avenue» (надалі за текстом – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-будівельна група Ковальська», код 35142753, місцезнаходження м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100 (надалі за текстом – ТОВ «ПБГ Ковальська» та/або Організатор).

 

2. Територія проведення Акції.

2.1. Акція проводиться на території України за винятком тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей та території, що не контролюється українською владою (згідно Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII та переліку територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року, а також переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25 квітня 2022 року №75, перелік яких постійно оновлюється та не є сталим) виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості функціонування Організатора на зазначеній території. У разі неможливості доставки Акційної продукції до зони ведення активних бойових дій, Учасник має право узгодити із Виконавцем адресу доставки, яка є прийнятною та безпечною для обох сторін.

 

3. Період проведення та інформаційна підтримка Акції:

3.1. Початок: о 00:01 годині 20-го червня 2022 року.

3.2. Закінчення: о 23:59 години 31-го серпня 2022 року. 3.3. Інформаційна підтримка Акції: на сайті https://shop.kovalska.com/ та в мережі Інтернет (наприклад, на офіційних сторінках соціальних-мереж Організатора, Виконавця)

 

Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Акції. Оприлюднення Офіційних правил Акції здійснюється на сайті https://shop.kovalska.com/ (надалі за текстом – Офіційний сайт Організатора) та у відділах обслуговування клієнтів (надалі за тестом – ВОК).

 

4. Право на участь в Акції, Учасники Акції.

4.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі за текстом – «Учасники» або «Учасники Акції»).

4.2. Мета придбання - власна потреба та/або потреба, пов’язана з підприємницькою діяльністю

УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній неповнолітні, обмежено дієздатні і недієздатні особи, власники та працівники Організатора, та співробітники, які причетні до організації та проведення Акції, а також безпосередні члени їх родин. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні та двоюрідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Організатора Акції.

 

5. Права Учасників Акції.

5.1. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням та громадянською позицією Учасників.

5.2. Учасники Акції мають право на отримання інформації про хід проведення Акції на Офіційному сайті Організатора.

5.3. Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, включно з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв’язку.

5.4. Учасники Акції мають право заохочувати до участі в Акції своїх рідних, близьких та знайомих.

5.5. Учасники Акції мають право на визначення власної міри їх активності в Акції.

 

6. Порядок участі та умови Акції:

6.1. Акційна продукція - асортимент ТМ Avenue 2019-2021 років виготовлених та відвантажених на підприємствах ТОВ «ПБГ Ковальська». Виходячи, з того, що роки виробництва Акційної продукції є 2019 - 2021 рік, допустимими є деякі незначні дефекти/недоліки Акційної продукції, наприклад допустимими є наявність висолів, пошкодження упаковки, пошкодження піддону, проте при цьому Акційна продукція є придатною до використання за її цільовим призначенням. Учасники Акції погоджуються з тим, що Акційна продукція може мати вказані в цьому пункті Правил дефекти/недоліки та не можуть посилатися на такі дефекти/недоліки як підставу для відмови від прийняття Акційної продукції.

6.2. Кількість Акційної продукції обмежена.

6.3. Акція діє з 20.06.2022 до 31.08.2022, проте в будь-якому разі до повного розпродажу обмеженого асортименту на складі ТОВ «Бетон Комплекс» за адресою м. Київ, вул. Резервна, 8 (Сім’ї Кульженків, 8), що може бути розпроданий до офіційного закінчення Акції.

6.4. Знижки та комерційні умови на Акційну продукцію не сумуються з іншими діючими знижками

6.5. Продукція, придбана на акційних умовах, повинна бути сплачена та відвантажена в повному обсязі зі складу виробника протягом 14-ти робочих днів з дати оплати Акційної продукції

6.6. Виписаний рахунок-фактура дійсний для оплати Акційної продукції протягом 3-х робочих днів.

6.7. Акція розповсюджується в разі здійснення передплати у розмірі 100% за Акційну продукцію, що придбавається.

6.8. Акційна продукція не підлягає обміну та поверненню.

6.9. Оскільки кількість Акційної продукції обмежена, перевага першочергового придбання на акційних умовах надається оплаченому рахунку-фактурі

6.10. В разі виконання Учасником Акції всіх умов цих Правил, він матиме можливість отримати:

6.10.1. Знижку на Акційну продукцію в розмірі 40%.

6.11. Обов’язкові вимоги до Учасників Акції та умови, які повинен виконати Учасник Акції:

6.11.1. Учасник Акції повинен відповідати вимогам пункту 4.1. та 4.2. цих Правил

6.12. Для зручності Учасник акції має можливість сплатити та замовити Акційну продукцію в будь-якому відділі обслуговування клієнтів, а саме:

6.12.1. ВОК - м. Київ, вул. Будіндустрії, 7.

6.12.2. ВОК - м. Київ, вул. Резервна, 8.

6.12.3. ВОК - м. Вишневе, вул. Київська, 54.

 

7. Прикінцеві положення.

7.1. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, і/або питань, не урегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.3. Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті https://shop.kovalska.com/. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних правил.

7.4. Приймаючи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними правилами Акції «Літня знижка 40% на бруківку минулих колекцій ТМ «Avenue», і свою повну та безумовну згоду з ними. Участь в Акції не дає права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

7.5. В момент заповнення Анкети/реєстрації на сайті/заповненні заявки тощо Учасники надають Організатору право на обробку і використання їх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», які можуть стати відомими в Період проведення Акції, в тому числі, але не обмежуючись з прізвищем, іменем, по батькові, датою народження, адресою реєстрації та проживання, відомостями податкового обліку, номерами засобів зв’язку, іншими відомостями будь-якого формату (текстові, візуальні, аудіо, відео, фото).

7.6. Учасники Акції в силу беззастережного та безвідкличного дозволу, наданого на умовах цих Офіційних Правил, не мають права в майбутньому заперечувати та/або оскаржувати використання та обробку наданих ними персональних даних, інформації та матеріалів Організатору Акції.

Будуй. Ми — поруч. Бетон від Ковальської
Будуй. Ми — поруч. Бетон від Ковальської

Ми в «Ковальській» впевнені — час відбудовувати країну разом.

Графік роботи відділу обслуговування клієнтів на Новорічні свята
Графік роботи відділу обслуговування клієнтів на Новорічні свята

Шановні клієнти.

До вашої уваги графік роботи відділу обслуговування клієнтів на Новорічні свята 2022 року.

«КОВАЛЬСЬКА» РОЗШИРЮЄ ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ, ТЕПЕР І В БРОВАРАХ
«КОВАЛЬСЬКА» РОЗШИРЮЄ ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ, ТЕПЕР І В БРОВАРАХ

«Ковальська» продовжує розширювати географію виробничих потужностей.
Відкрила новий бетонозмішувальний вузол в Броварському районі. 

НОВА ДЕКОРАТИВНО-АРМУВАЛЬНА СУМІШ SILTEK S-17 – ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
НОВА ДЕКОРАТИВНО-АРМУВАЛЬНА СУМІШ SILTEK S-17 – ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Завод з виробництва будівельних сумішей та лакофарбових матеріалів «Термінал-М» випустив чергову новинку. Це Siltek S-17

«КОВАЛЬСЬКА» ПЕРЕЗАПУСКАЄ БРЕНД AVENUE
«КОВАЛЬСЬКА» ПЕРЕЗАПУСКАЄ БРЕНД AVENUE

Промислово-будівельна група «Ковальська» понад 20 років виготовляє тротуарну плитку та елементи ландшафтного дизайну під брендом Avenue.

ІДЕАЛЬНИЙ ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ ТА БЕТОНУ — SILTEK STONE VARNISH
ІДЕАЛЬНИЙ ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ ТА БЕТОНУ — SILTEK STONE VARNISH

До нового сезону Siltek випустив новий водорозчинний лак для каменю і бетону Stone Varnish.

ПЛИТКУ TM AVENUE ЗАСТОСУВАЛИ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ
ПЛИТКУ TM AVENUE ЗАСТОСУВАЛИ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ

На Трухановому острові — прямо за пішохідним мостом — з’явилася сучасна вхідна група. Її перлиною став оригінальний архітектурний об’єкт — пергола.